Danish
English
Spanish

Amanda Seafoods overtager aktiviteterne i Bornholms

Bornholms A/S og Amanda Seafoods A/S' produktioner samles i Frederikshavn.

Dato: 30/04 2019

Bornholms A/S og Amanda Seafoods A/S’ produktioner samles i Frederikshavn.

Det er tilsammen 207 års branche- og industrierfaring, som nu samles i et udgangspunkt i Frederikshavn, hvor Amanda Seafoods skal drive aktiviteterne videre. I denne forbindelse stopper produktionen i Neksø efter sommerferien.

Baggrunden er den ikke-lønsomme udvikling som producent af fiskekonserves gennem de seneste mange år. Markedet for fiskekonserves er blevet stadigt mere hårdt, dels som følge af stigende råvarepriser, dels pga. et stagnerende dagligvaremarked, dels drevet af et stadigt hårdere pres for lavere priser fra detail kæderne, både i Danmark og globalt.

Udviklingen har medført et stigende pres på producenterne, som for at overleve, vedholdende har arbejdet med besparelser gennem effektivisering, konstant fokus på optimering af produktion og logistik og øvrige omkostningsreducerende tiltag. Investeringerne i disse nødvendige indsatser, har samtidig haft den konsekvens, at der ikke har været tilstrækkelige ressourcer til at investere i produktudvikling og de fornyende kommercielle og konceptuelle indsatser, der skal til, for at skabe vækst og fremgang.

Både Bornholms og Amanda Seafoods, har som et resultat af løbende produktivitetsforbedringer, i dag en kapacitetsudnyttelse i produktionen på omkring 35%, hvilket er økonomisk uholdbart. Historisk set var der i 1950-60’erne ca. 60 producenter af fiskekonserves. I dag er en meget lille håndfuld tilbage. Det har således været et barskt udskilningsløb undervejs og det ligger begge virksomheder meget på sinde, at kæmpe for en levedygtig dansk produktion af fiskekonserves i fremtiden. Fiskekonserves er stadig danskernes foretrukne måde at spise fisk på.

Bornholms og Amanda Seafoods har derfor af ovennævnte årsager indgået aftale om, at Bornholms aktiviteter i Neksø overdrages til Amanda Seafoods i Frederikshavn, hvor produktionen af nuværende produktporteføljer fortsætter, men nu i samme produktionsfaciliteter.

Selve sammenlægningen af produktionerne vil ske gradvist – dog således at al produktion vil være overflyttet til Frederikshavn i løbet af efteråret. Salgsfunktionen og administrationen vil hen over sommeren ligeledes blive samlet i Frederikshavn.

”Vi er naturligvis klar over, at dette vil have betydning for medarbejderne i Neksø, hvilket vi er kede af og beklager dybt efter mange år med stor loyalitet. Men blandt andet logistikomkostningerne ved at producere i Neksø gør det svært, og ved at gøre dette, tror vi på, at vi er med til at sikre en opretholdelse af dansk produceret fiskekonserves på langt sigt” udtaler Bornholms direktør og ejer, Christian Sieverts.

”Vi nærmer os som kategori nogle ultimative valg, hvis vi skal vende udviklingen indenfor fiskekonserves. Svære situationer kræver radikale beslutninger. Vi håber, at denne løsning vil vise sig at blive vendepunktet, således at vi kan bygge værdien af fiskekonserves godt op igen sammen med kunderne - og til glæde for forbrugerne. Der er mange af tidens trends, som kan og bør give rygvind til et øget forbrug af fisk generelt og fiskekonserves specielt. Amanda og Bornholms komplementerer hinanden effektivt og har hver sin store rolle at spille i den fremtidige kategoriudvikling, hvilket vi ser frem til at drøfte med kunderne» fortæller Jesper Kold Sørensen, adm. direktør i Amanda Seafoods.

Henvendelser vedrørende dette kan rettes til: Amanda Seafoods A/S ved adm. direktør Jesper Kold Sørensen på 4213 1700 eller jks@amanda-seafoods.dk, Bornholms A/S ved adm. direktør Christian Sieverts på 4025 3590 eller cs@officer.dk.


Amanda Seafoods

Amanda Foodservice
LUK