Danish
English
Spanish

Tilbagekaldelse af Bornholms hummersuppe

EAN kode: 5702024202044. Produkter mærket med produktionsdato 03-04-2020, og klokkeslæt 1432 til 1637 er berørt.

Dato: 09/10 2020

 

Underkogt hummersuppe sendt i markedet

Tilbagekaldelse af Bornholms Hummersuppe. Produkterne er ved en fejl ikke blevet frasorteret. Hummersuppen er ved en fejl tilberedt forkert. Hummersuppen kan ikke spises.

Hvilke fødevarer:

Bornholms Hummersuppe

Nettovægt: 375 g
EAN kode: 5702024202044

Produkter mærket med produktionsdato 03-04-2020, og klokkeslæt 1432 til 1637 er berørt.

Solgt i:
Salling Group, Dagrofa, Borngros, Inco.

Virksomhed, der kalder tilbage:
Amanda Seafoods A/S

Årsag:
Ved gennemgang af egenkontrollen har det vist sig, at der er sket fejl i sortering af færdigvarer, hvorved underkogte produkter er kommet til salg.

Risiko:
Personer, kan blive ramt af maveonde, hvis de spiser produkterne.

Råd til forbrugerne:
Produkterne kan leveres tilbage til butikken, hvor de er købt eller kasseres.


Amanda Seafoods

Amanda Foodservice
LUK